Постачання газу

Ми забезпечуємо наших клієнтів необхідним обсягом природного газу. Ми зацікавлені в успіху кожного нашого партнера та знаємо як організувати взаємовигідну співпрацю. Ми цінуємо кожного нашого клієнту незалежно від обсягів та сфери діяльності.

Конституція України

Закон України «Про ринок природного газу»

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»

Постанова НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки»

Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам»

Постанова КМУ від 23.12.2020 № 1310 «Про розмір страхового запасу природного газу на 2021 рік»

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.11.2015 № 686 «Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу»

Інформація щодо мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

Постанова НКРЕКП від 28.04.2021 № 745 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу ТОВ «ВЕГА-Н», ТОВ «ВІМК», ТОВ «ЄГС» та ТОВ «ОЛВІНТЕКС

Інформація щодо мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу за 2021 рік

Інформація щодо мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу за 2022 рік

Фінансова звітність за 2020 рік
Фінансова звітність за 2021 рік
Фінансова звітність за 2022 рік

Загальні умови постачання природного газу

1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до Договору, за яким Постачальник зобов’язується поставити Споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому Договором, а Споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених Договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими нормативно-правовими актами.

2. Постачання природного газу побутовим Споживачам здійснюється на підставі типового Договору, що затверджується Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та оприлюднюється в установленому порядку.

3. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем, крім випадків, передбачених п. 2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу»

4. Права та обов’язки Постачальників і Споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також Договором постачання природного газу.

5. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.

6. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.

7. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.

8. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС, крім установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

9. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.

10. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом ГТС.

11. За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ / ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем

Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього виду Договору:

1) місце і дата укладення Договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові Постачальника і Споживача та їх EIC-коди як суб’єктів ринку природного газу;

2) предмет Договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);

3) ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу Постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший Постачальник);

4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким Споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;

5) річні, місячні та/або добові обсяги природного газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення;

6) порядок перегляду та коригування підтверджених обсягів природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;

7) режими постачання та споживання природного газу протягом розрахункового періоду;

8) ціна постачання природного газу за Договором;

9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;

11) відповідальність сторін за невиконання умов Договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення Споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг Постачальника за Договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в Договір за згодою сторін);

12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено Споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по Споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

13) порядок зміни Постачальника;

14) строк дії Договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити Сторін;

16) інформація, що стосується прав Споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається Постачальником згідно з Правилами постачання природного газу;

17) порядок вирішення спорів відповідно до Правил постачання природного газу;

18) право Споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

З метою недопущення Постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх Споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його Споживачами, у Договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (Споживача та Постачальника) може бути визначена процедура передачі Споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.

Усі умови поставки природного газу за Договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана Споживачеві до укладення Договору.

Права та обов’язки Постачальника, який здійснює постачання природного газу Споживачам, що не є побутовими

Постачальник має право:

1) укласти Договір постачання природного газу з будь-яким Споживачем та за відсутності простроченої заборгованості Споживача за природний газ перед діючим Постачальником поставити природний газ Споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим Постачальником;

2) отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов Договору;

3) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

4) на повну і достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено Договір, щодо режимів споживання природного газу;

5) на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами Договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;

6) інші права, передбачені Правил постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобовязаний:

1) дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;

2) забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених Договором постачання природного газу;

3) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання Споживачем укладеного із Постачальником Договору постачання природного газу;

4) в установленому порядку розглядати запити Споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

5) своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації Споживачем не оплачуються;

6) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживачів природного газу;

8) пропонувати Споживачу за Договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок Постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між Споживачами;

10) створити точки контакту для надання інформації Споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у Договорі постачання природного газу і на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет;

11) надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання Договору постачання природного газу не пізніше, ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання Договору;

12) у випадку ініціювання виключення Споживача із Реєстру споживачів Постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти Споживача про вчинення таких дій;

13) укласти Договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований Споживач такого Постачальника;

14) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Права та обов’язки Постачальника, який здійснює постачання природного газу побутовим Споживачам

Постачальник має право:

1) укласти Договір постачання природного газу в порядку, визначеному Правилами постачання природного газу;

2) укласти Договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований Споживач такого Постачальника;

3) отримувати від побутового Споживача плату за поставлений природний газ;

4) вимагати від побутового Споживача відшкодування збитків у передбачених Правилами постачання природного газу випадках;

5) ініціювати припинення постачання природного газу побутовому Споживачеві, з урахуванням вимог Правил постачання природного газу;

6) безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового Споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим Споживачем обсягів природного газу;

7) проводити разом із побутовим Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

8) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобов’язаний:

1) забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому Договором, та забезпечити своєчасну реєстрацію Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС;

2) публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті чинну редакцію Правил постачання природного газу та Договору постачання природного газу побутовим Споживачам, а також перелік послуг, що надаються побутовому Споживачеві;

3) публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті Споживача детальну інформацію про зміну цін на природний газ. Зміна ціни на природний газ може здійснюватися виключно з 01 числа місяця;

4) надавати побутовим Споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, права та обов’язків побутового Споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами Правил постачання природного газу, як вказано в Договорі постачання природного газу побутовим Споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим Споживачем не оплачуються;

6) видавати побутовому Споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами Договору вони є способом розрахунку);

7) розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VII правил постачання природного газу і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

8) у випадку розірвання Договору постачання природного газу ініціювати виключення побутового Споживача із Реєстру споживачів постачальника та своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи України) повідомляти Споживача про вчинення таких дій;

9) визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;

10) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживачів природного газу;

11) створити точки контакту для надання інформації побутовим Споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені в особистому кабінеті Споживача і на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет;

12) надати побутовому Споживачеві остаточний рахунок після зміни Постачальника або розірвання Договору постачання природного газу побутовим Споживачам не пізніше, ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання Договору;

13) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Права та обов’язки Споживача, що не є побутовим

Споживач зобов’язується:

1) укласти Договір про постачання природного газу;

2) дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;

3) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договорами;

4) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених Договорами;

5) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

6) забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

7) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників Оператора ГТС, Оператора ГРМ до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

– порушення строків оплати за Договором на постачання природного газу;

– відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;

– перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;

– відсутності укладеного Договору постачання природного газу;

– інших випадках, передбачених Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Споживач має право:

1) на вільний вибір Постачальника;

2) на безоплатну зміну Постачальника;

3) на отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни на природний газ та порядок оплати), права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником;

4) на отримання природного газу в обсягах, визначених Договором постачання природного газу (за умови дотримання його умов), належної якості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених Договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов Договорів;

5) на безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

6) на дострокове розірвання Договору постачання, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

7) на одночасне отримання природного газу від декількох Постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 Розділу ІІ Правил постачання природного газу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи (Споживач, комерційний ВОГ якого віднесено до І категорії (річний обсяг споживання становить більше 3 млн куб. м.));

8) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

10) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Права та обов’язки побутового Споживача

Побутовий споживач має право на:

1) вільний вибір Постачальника та безоплатну зміну Постачальника;

2) безперервне отримання природного газу за умовами Договору постачання природного газу;

3) зменшення розміру плати в разі погіршення наданих Постачальником послуг;

4) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки Постачальника та побутового Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і побутовим Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до Договору постачання природного газу;

5) розірвання Договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема Правилами постачання природного газу;

6) проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;

7) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

8) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Побутовий споживач зобов’язаний:

1) укласти Договір постачання природного газу з Постачальником, а за відсутності укладеного Договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;

2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами Договору;

3) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;

4) не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому Постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

5) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

6) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;

7) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.