Права та обов’язки Споживача, що не є побутовим

Споживач зобов’язується:

1) укласти Договір про постачання природного газу;

2) дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;

3) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договорами;

4) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених Договорами;

5) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

6) забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

7) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників Оператора ГТС, Оператора ГРМ до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

– порушення строків оплати за Договором на постачання природного газу;

– відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;

– перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;

– відсутності укладеного Договору постачання природного газу;

– інших випадках, передбачених Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Споживач має право:

1) на вільний вибір Постачальника;

2) на безоплатну зміну Постачальника;

3) на отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни на природний газ та порядок оплати), права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником;

4) на отримання природного газу в обсягах, визначених Договором постачання природного газу (за умови дотримання його умов), належної якості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених Договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов Договорів;

5) на безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

6) на дострокове розірвання Договору постачання, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

7) на одночасне отримання природного газу від декількох Постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 Розділу ІІ Правил постачання природного газу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи (Споживач, комерційний ВОГ якого віднесено до І категорії (річний обсяг споживання становить більше 3 млн куб. м.));

8) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

9) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

10) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.