Права та обов’язки Постачальника, який здійснює постачання природного газу Споживачам, що не є побутовими

Постачальник має право:

1) укласти Договір постачання природного газу з будь-яким Споживачем та за відсутності простроченої заборгованості Споживача за природний газ перед діючим Постачальником поставити природний газ Споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим Постачальником;

2) отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов Договору;

3) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

4) на повну і достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено Договір, щодо режимів споживання природного газу;

5) на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами Договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;

6) інші права, передбачені Правил постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобовязаний:

1) дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;

2) забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених Договором постачання природного газу;

3) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання Споживачем укладеного із Постачальником Договору постачання природного газу;

4) в установленому порядку розглядати запити Споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

5) своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації Споживачем не оплачуються;

6) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживачів природного газу;

8) пропонувати Споживачу за Договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок Постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між Споживачами;

10) створити точки контакту для надання інформації Споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у Договорі постачання природного газу і на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет;

11) надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання Договору постачання природного газу не пізніше, ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання Договору;

12) у випадку ініціювання виключення Споживача із Реєстру споживачів Постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти Споживача про вчинення таких дій;

13) укласти Договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований Споживач такого Постачальника;

14) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.