Права та обов’язки Постачальника, який здійснює постачання природного газу побутовим Споживачам

Постачальник має право:

1) укласти Договір постачання природного газу в порядку, визначеному Правилами постачання природного газу;

2) укласти Договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований Споживач такого Постачальника;

3) отримувати від побутового Споживача плату за поставлений природний газ;

4) вимагати від побутового Споживача відшкодування збитків у передбачених Правилами постачання природного газу випадках;

5) ініціювати припинення постачання природного газу побутовому Споживачеві, з урахуванням вимог Правил постачання природного газу;

6) безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового Споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим Споживачем обсягів природного газу;

7) проводити разом із побутовим Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

8) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Постачальник зобов’язаний:

1) забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому Договором, та забезпечити своєчасну реєстрацію Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС;

2) публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті чинну редакцію Правил постачання природного газу та Договору постачання природного газу побутовим Споживачам, а також перелік послуг, що надаються побутовому Споживачеві;

3) публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті Споживача детальну інформацію про зміну цін на природний газ. Зміна ціни на природний газ може здійснюватися виключно з 01 числа місяця;

4) надавати побутовим Споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, права та обов’язків побутового Споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами Правил постачання природного газу, як вказано в Договорі постачання природного газу побутовим Споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим Споживачем не оплачуються;

6) видавати побутовому Споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами Договору вони є способом розрахунку);

7) розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VII правил постачання природного газу і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

8) у випадку розірвання Договору постачання природного газу ініціювати виключення побутового Споживача із Реєстру споживачів постачальника та своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи України) повідомляти Споживача про вчинення таких дій;

9) визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;

10) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживачів природного газу;

11) створити точки контакту для надання інформації побутовим Споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені в особистому кабінеті Споживача і на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет;

12) надати побутовому Споживачеві остаточний рахунок після зміни Постачальника або розірвання Договору постачання природного газу побутовим Споживачам не пізніше, ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання Договору;

13) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.